Egészségügyi Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a túrán saját felelősségemre veszek részt. 

Kijelentem, hogy egészségügyi és erőnléti állapotom a túra teljesítéséhez szükséges követelményeknek megfelel, egészségügyi állapotomban nem áll fenn olyan ok, amely a túra teljesítését akadályozná, nehezítené, ellehetetlenítené. 

A túrára történő jelentkezésemmel elfogadom, hogy a túra célországában és tranzitországaiban a beutazáshoz és az ott tartózkodáshoz szükséges egészség- és járványügyi engedélyekkel, oltásokkal, esetleges igazolásokkal a túra indulásakor rendelkezem, a túrán úgy veszek részt. Mind a kötelező, mind az esetlegesen ajánlott oltásokról szóló, mind az egészségügyi állapotomat érintő dokumentumokat a túra indulásakor a túravezető felhívására bemutatom.

Kijelentem, hogy ismerem az adott ország(ok)ba történő be-, átutazás és tartózkodás feltételeit, azokat teljesítem.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a túrán történő részvételhez, a túra célországába, tranzitországaiba történő beutazáshoz, ott tartózkodáshoz szükséges feltételek változását figyelemmel kísérem, és azoknak eleget teszek.